SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENGGELADAHAN

1) Surat Permohonan
2) Laporan Polisi
3) Surat Perintah Penggeledahan
4) Berita Acara Penggeledahan
5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)