SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN DARI PENUNTUT UMUM

1) Surat Pengantar Permohonan Perpanjangan
2) Laporan Polisi
3) Berita Acara Penahanan
4) Surat Penahanan dari Penuntut Umum
5) Resume